#1

Periferik Sinir Hastalıkları (Polinöropati Nedenleri)

in Muhtelif Literatür, Seminer ve Pratik Bilgiler Wed Oct 03, 2012 11:38 pm
by ender • 1 Post

I. Edinsel
Metabolik Bozukluklar
.....Diyabetes Mellitus
.....Böbrek Yetmezliğine Bağlı Nöropatiler
.....Vitamin Yetersizlikleri


İmmün Bozukluklar

.....Guillain-Barre Sendromu (GBS)
.....Kronik İnflamatuar Demiyelinizan Polinöropati (CİDP)
.....Vaskülitler
.....Monoklonal Antikorlarla Birlikte Görülen Polinöropati
.....Pleksitler (servikal/lumbosakral)
.....Multifokal Motor Nöropati


İnfeksiyona Bağlı
.....Herpes Zoster
.....Lepra
.....Lyme
.....HIV
.....Sarkodioz


Kanser - Lenforpoliferatif Hastalıklar
.....Lösemi, Lenfoma, Kanserler
.....Paraneoplastik Sendromlar, Duysal Subakut Nöronopati
.....Primer Amiloidoz


İlaçlar - Toksik Ajanlar
.....Kemoterapötikler
.....Ağır metaller
.....Endüstriyel toksinler
.....Zirai ilaç, boya maruziyeti
.....Dapson, İNH, Talidomid, Antiviraller


Mekanik - Kompresif Nedenler
.....Radikülopati, mononöropati

Etyolojisi Bilinmeyen Durumlar
.....Kriptojenik motor-duysal nöropati
.....Amyotrofik Lateral SklerozII. Herediter
.....Charcot-Marie-Tooth Hastalığı (Herediter Motor-Duysal Nöropati)
.....Ailesel Amiloidoz
.....Porfiri
.....Motor Nöron Hastalığı (SMA, Ailesel ALS, X'e bağlı bulbospinal musküler atrofi)

Scroll up


Visitors
0 Members and 1 Guest are online.

We welcome our newest member: şevket
Board Statistics
The forum has 167 topics and 192 posts.